Thông tin văn bản
Số ký hiệu 06/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 12/01/2023
Loại tài liệu .pdf