Thông tin văn bản
Số ký hiệu 127/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022; phương hướng niệm vụ tháng 6 năm 2022
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 17/06/2022
Loại tài liệu .pdf