Thông tin văn bản
Số ký hiệu 15/TB-UBND
Trích yếu Tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hoà
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 06/01/2023
Loại tài liệu .pdf