Thông tin văn bản
Số ký hiệu 11396/UBND-KT
Trích yếu Hướng dẫn bổ sung các nội dung liên quan về kế toán dự toán NSNN
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 27/10/2020
Loại tài liệu .pdf