Thông tin văn bản
Số ký hiệu 9153/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực Y tế
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 04/09/2020
Loại tài liệu .pdf