Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1168/UBND-KT
Trích yếu Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực Dân tộc
Loại văn bản Nghị Quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 17/02/2021
Loại tài liệu .pdf