Thông tin văn bản
Số ký hiệu 218/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo công tác chỉ, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 17/11/2020
Loại tài liệu .pdf