Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2951/UBND-KGVX
Trích yếu Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực Ngoại vụ
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 13/04/2021
Loại tài liệu .pdf