Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3104/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/11/2020
Loại tài liệu .pdf