Thông tin văn bản
Số ký hiệu 11364/UBND-KT
Trích yếu Triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Loại văn bản Nghị Quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/11/2022
Loại tài liệu .pdf