Thông tin văn bản
Số ký hiệu 11355/UBND-KT
Trích yếu Tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/11/2022
Loại tài liệu .pdf