Thông tin văn bản
Số ký hiệu 939/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 14/04/2021
Loại tài liệu .pdf