Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2392/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề cương Đề án "Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa"
Lĩnh vực Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 09/09/2020
Loại tài liệu .pdf