Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
09/CT-UBND Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 16/04/2021
941/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi được thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 14/04/2021
934/QĐ-UBND Quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường 14/04/2021
939/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 14/04/2021
2951/UBND-KGVX Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc 13/04/2021
904/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2021 12/04/2021
287/QĐ-SYT Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh 12/04/2021
903/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 12/04/2021
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top