24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 45,611,921

TRUY CẬP THÁNG: 404,937

ĐANG ONLINE: 301

Sửa đổi, bổ sung chỉ số theo dõi, giám sát thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo

Sửa đổi, bổ sung chỉ số theo dõi, giám sát thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo (12/10/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung chỉ số theo dõi, giám sát của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Vì sự phát triển toàn diện trẻ em

Vì sự phát triển toàn diện trẻ em (06/11/2018)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019

9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 (04/09/2018)

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa.

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2018

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2018 (11/03/2018)

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25-1-2017.

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa (19/09/2016)

Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 (06/09/2016)

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hoà. (30/07/2015)