Lãnh đạo tỉnh trao quyết định phê chuẩn và bổ nhiệm lại cán bộ

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định phê chuẩn và bổ nhiệm lại cán bộ

Chiều 2-4, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ công bố và trao quyết định phê chuẩn và bổ nhiệm lại cán bộ tại UBND TP. Nha Trang và Trường Đại học Khánh Hòa.

02/04/2021

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

Chiều 5-4, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

05/04/2021

Ông Nguyễn Đức Mạo giữ chức Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Đức Mạo giữ chức Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Chiều 7-4, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Viên Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Kho bạc Nhà nước đã tham dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

07/04/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top