Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về


24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 46,420,758

TRUY CẬP THÁNG: 535,634

ĐANG ONLINE: 246

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 (07/02/2017)

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (07/06/2016)

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 (14/07/2010)

Định hướng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu (07/01/2010)