QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ soạn thảo Bộ câu hỏi và đáp án phục vụ Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 6 - năm 2023

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


6.306 tỷ đồng
thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024
Back To Top