Ông Lưu Thành Nhân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang

  • Từ khóa
Back To Top