Ông Vũ Lê Quân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top