24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)