Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát, cuội sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm quy hoạch ký hiệu 130.Cxd thuộc xã Khánh Trung, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top