Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm quy hoạch ký hiệu 132B.Dsl thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top