Quyết định bổ sung số phòng cách ly y tế tập trung có trả phí tại Khách sạn phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top