24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tham gia thẩm định giá đất theo QĐ số 135/QĐ-UBND ngày 11-1-2019 của UBND tỉnh

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)