Thông báo về việc Thẻ CCCD gắn chíp điện tử có mã QR code lưu thông tin về số CMND 9 số của công dân

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
7.257,8 tỷ đồng
thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Back To Top