24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)