24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Luật đặt ra trách nhiệm bồi thường trong thực hiện tiếp cận thông tin là cần thiết để tăng cường trách nhiệm của cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin và cán bộ đầu mối đối với nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân, là biện pháp để công dân yê

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)