24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Đến năm 2020, bình quân mỗi địa phương có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)