Lấy ý kiến dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top