14:00 ngày 08/02/2023 Họp BTC Lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển Khánh Hòa ( P/họp 3 )

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


6.306 tỷ đồng
thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024
Back To Top