Kết quả giải quyết tố cáo của công dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Hứa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top