24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Nói không với tin giả về COVID-19