24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Bạn đọc Hoàng Thị Nga, địa chỉ email: nga.ht59kt@ntu.edu.vn, số điện thoại: 01638455073 ở tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)