Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và Phát động phong trào "Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại tỉnh Khánh Hòa, GĐ 2024-2025"

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top