Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31-5

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top