Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về


24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 44,314,987

TRUY CẬP THÁNG: 546,785

ĐANG ONLINE: 2,009

baiviet2 (14/06/2016)

Huyện, thị xã, thành phố (02/12/2009)