7:00 ngày 17/2/2023 nghe báo cáo việc lựa chọn đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hoà

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


4.636,4 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024
Back To Top