Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
971/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Khánh Hòa 12/04/2024
982/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp xã 12/04/2024
970/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 10/04/2024
964/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/04/2024
973/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 10/04/2024
3720/UBND-NC Triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ 10/04/2024
3749/UBND-KT Về việc tổ chức triển khai Quyết định số 888/QĐ-BNN-TT ngày 29/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/04/2024
3691/UBND-KT Thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 09/04/2024
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


4.636,4 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024
Back To Top