Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
6066/KH-UBND Kế hoạch tổng thể Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 04/07/2022
13/2022/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 01/07/2022
14/2022/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa 01/07/2022
5548/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXB ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 30/06/2022
1872/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 30/06/2022
491/BC-CTK Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 29/06/2022
10/CT-UBND Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 28/06/2022
5784/UBND-KT Xử lý tình trạng suy giảm rạn san hô ở Hòn Mun và vịnh Nha Trang 24/06/2022
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
8.360 tỷ đồng
thu ngân sách 06 tháng năm 2022
Back To Top